Az 2006-os rendőrterror áldozatainak nyílt levelét alább változtatás nélkül közöljük:

A 2006-OS RENDŐRTERRORT ELSZENVEDETT ÁLDOZATOK NYÍLT LEVELE NOVÁK KATALIN KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ASSZONY ÉS TUZSON BENCE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER ÚR RÉSZÉRE

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony!

Tisztelt Igazságügyi Miniszter úr!

Alulírottak, a 2006-os RENDŐRTERROR bántalmazott, maradandó sérüléseket elszenvedett, koncepciós perekben meghurcolt áldozatai, az ’56-os szabadságharcosoknak a Köztársasági Elnök Asszony és Igazságügyi Miniszter úr részére, a Budaházy-per utolsó három vádlottja érdekében benyújtott, 2023. október 23. napján kelt nyílt levelét megismerve, azzal teljes mértékben egyetértünk.

Mint személyesen bántalmazottak és meghurcoltak tanúsíthatjuk, hogy 2006-ban törvénytelen karhatalmi erőszakot alkalmaztak a tiltakozók, de még a békésen ünneplők ellen is, tehát az egész magyar nép ellenében. Ennek a karhatalmi erőszaknak volt egyenes következménye a Hunnia-ügy, illetőleg a Budaházy-per, így az érintettekkel szembeni vádak is csak ennek az előzménynek a figyelembevételével értelmezhetők és értékelhetők. Mivel pedig a 2006-os állami terror felelőseinek felelősségre vonását az igazságszolgáltatás elmulasztotta, mind jogi, mind pedig erkölcsi szempontból igazságtalan és elfogadhatatlan a Budaházy-per vádlottjainak közel másfél évtizedes meghurcoltatása, többévnyi szabadságvesztéssel való büntetése, és az ügy teljes lezárásának mindmáig tartó elmaradása.

Az utolsó három eljárás alatt álló vádlott az őket másodfokon elmarasztaló Fővárosi Ítélőtábla tanácsa szerint is kiemelkedően hasznos tagja a társadalomnak. Dr. Szücsi Frigyes a 15 éves meghurcoltatás időtartama alatt szerzett régész-történészként PhD tudományos fokozatot és hazai meg nemzetközi elismertséget. Kétgyermekes családapa. Tián Csaba pedig, aki egy fontos cég termelési vezetője és gazdálkodó, négy gyermek édesapja. Piller Gergely életét az ügy derékba törte, de még így is hasznos tagjává tudott válni a magyar társadalomnak.

Mindezekre tekintettel, az alábbi tiszteletteljes kéréssel fordulunk Igazságügyi Miniszter úrhoz és Köztársasági Elnök Asszonyhoz.

Tisztelettel kérjük Igazságügyi Miniszter urat, hogy amennyiben 2023. november 2. napján a 2009-ben indított aljas gyurcsányi koncepciós eljárásban a „hármak” ítélete jogerőre emelkedne, úgy az értelmetlen szenvedésüknek és embertelen meghurcoltatásuknak soron kívül szíveskedjen a büntetésvégrehajtás köztársasági elnöki döntésig történő elhalasztásával véget vetni!

Tisztelettel kérjük Köztársasági Elnök Asszonyt, hogy a korábbi bátor hozzáállásában legyen következetes, és a gyurcsányi koncepciós Budaházy-per utolsó három meghurcoltját, hazafiát is részesítse soron kívül, eljárási kegyelemben!

2023 Magyarországán az igazságszolgáltatás kettős mércéje miatt egyetlen napot se legyenek kénytelenek fegyházban tölteni azok, akik 2006–2009 között a személyi szabadságukat és épségüket nem féltve tiltakoztak a Gyurcsány-rezsim hazugságai és terrorja ellen, miközben a 2006-os állami terror elrendelői és végrehajtói felelősségre vonás nélkül élhetik életüket!

2023. október 31.

Bankó Attila
Barna Tibor
Dukán Dániel
Gőbl György
Klopcsik László
Kollár Tibor
Kőszegi Zsolt
Macsotai Gergely
Megay László
Rédai István
Szabó Bálint
Szabolcs Levente
Szűcs Apor
Vass Péter
Venczel Zsolt
Vig Sándor

info@szabadsagot.com
Minden jog fenntartva!